Robotları Kiralar Gibi Satın Alın

Askaynak'ın, Grenke işbirliği ile başlattığı ,kaynak sektörü için oldukça yenilikçi bir yaklaşımla , operasyonel kiralama hizmeti sayesinde aylık küçük ödemelerle otomasyon sistemi sahibi olunabilecek.

Artık robotik ekipmanlar için ciddi yatırımlar yapmanıza gerek kalmadan, bu sistemleri kiralayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. 12-48 aylık süreler için verdiğimiz kiralama hizmeti boyunca sistemi dilediğiniz gibi kullanarak, dönem sonunda sisteme tamamen sahip olabileceksiniz.

DESKO; şirketini büyütmek, kaynak makinelerini ve ilgili ekipmanlarını yenilemek isteyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere destek olmak amacıyla Askaynak’ın sunduğu avantajlarla dolu operasyonel kiralama hizmetidir.

DESKO ile ASKAYNAK kaynak makinelerini ve ekipmanlarını kiralama dönemi bittiğinde küçük bir ödemeyle satın alabilirsiniz

DESKO İLE ÜRÜNLER KENDİNİ AMORTİ EDER.

15 aydan 54 aya kadar vade imkanı ile ödeme kolaylığı sunan DESKO ile yaptığınız ödemeleri gider olarak gösterebilirsiniz. Hem iş kapasitesiyle hem de tasarruflu enerji tüketimiyle şirketinizi en baştan kara geçirecek olan ASKAYNAK ürünleri size sağladığı avantajlarla kendini amorti eder. Size kazanmak kalır.

SERMAYENİZ KASANIZDA KALSIN,KAZANCINIZ ARTSIN!

DESKO, kasanızda kalan sermayenizle farklı yatırımlar yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, çok fonksiyonlu ve güçlü makinelerle şirketinizdeki çalışan sayısını azaltabilir. birkaç kişinin yapacağı işi bir makine ile gerçekleştirebilirsiniz. Hem zamandan, hem de üretimden daha çok kar edersiniz.

DESKO HER YÖNDEN KARLI VE KAZANÇLI!

DESKO; kaynak makinelerini ve ekipmanlarını yenilemek ve iş potansiyelini büyütmek isteyen KOBİ’lerin işini kolaylaştırır, masraflarını azaltır. Hem mali yük olmaz, hem de karlılığı artırmak avantajlar sunar.

DESKO NEDEN LEASING’DEN DAHA AVANTAJLI?

DESKO

BANKA LEASİNG

DESKO sizden sadece bir kereye mahsus 150 TL dosya masrafı talep eder. Sonraki işlemleriniz için tekrar dosya masrafı istemez.

LEASING, her işlemde 1000 USD/EURO arası dosya masrafı ister. Her işlemde 2000 TL’ye yakın noter masrafına neden olur.

DESKO, eğer şirketinizin sigortası varsa ürünlerinizi sigortalamanızı istemez.

LEASING, her işlem için kendi şirket gruplarından veya anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden sigorta yaptırmanızı şart koşar.

DESKO, yaptığınız kiralama bedelini her ay size fatura eder. Böylece kirayı gider olarak göstermenizi sağlar. Amortisman ayırmanıza gerek kalmaz. Yükünüzü azaltır.

LEASING, her ay anapara ve faiz olarak fatura keser. Leasing ile aldığınız ürün şirketinizin aktifinde gözükür. Amortisman ayrılmasına neden olur, yük olur.

Alacağınız DESKO 20.000 TL veya üzerinde ise onay süresi normal koşullarda 2 gündür.

20.000 TL’nin altındaki DESKO alımlarınızda şirketinizin 1 yıl boyunca aktif olması yeterlidir. Ciro kaydı istenmez.

LEASING onay süresi 3-4 gündür.

5000 TL - 150.000 TL arasındaki yatırımlarınızda DESKO’dan karlısı yok.

LEASING en az 50.000 TL ve üzerindeki yatırımlara olanak tanıyor.

DESKO, kredi limitinizi ve puanınızı etkilemez.

LEASING kredi limitinize ve puanınıza etki eder.


Hemen Teklif Al

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
 • Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
  • Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
  • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
  • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
  • Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
  • Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
  • Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
  • Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
  • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
  • Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
  • Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
  • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
  • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
  • Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına , tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere;www.askaynak.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.