Çevre Politikamız

Askaynak; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında "Sürdürülebilir Kalkınma" ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yeralan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

 

 • Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir "Çevre Yönetim Sistemi"ni etkin uygulamak.
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek.
 • Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile paydaşlarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek.
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak.

 

başlıca sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda;

 

 • Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Kirliliğin önlemek ve atıkların en aza indirmek,
 • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerinin azaltmak hedeflenmektedir.

 

Bu ilkeler tüm süreçlerimizde; tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır. İmalat sanayine ürün ve hizmet veren Askaynak; Çevre Yönetim Sistemi’ni; Kalite Yönetimi & İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir. 

 

Revizyon Tarihi: Mayıs 2016

 

Kapsam

Askaynak Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı - Güvenliği Yönetim Sistemi:

 • Tüm faaliyet alanları ve hizmetlerimizi
 • Ürettiğimiz ve pazarladığımız tüm ürünlerimizi ve markalarımızı
 • Şekerpınar TOSB Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisimizi
 • İstanbul (Tuzla), Ankara, Adana ve İzmir’deki satış ofislerimizi

kapsamaktadır.

Kuruluşun paydaşları olarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, resmi kurumlar, komşular, toplum ve çevre dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşterilerin tatmini, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları dahil) sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. "Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"ni ISO 9001, ISO14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun olarak kararlılıkla uygulamaktadır. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri bu standartların revizyonları dikkate alınarak düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.

 

İletişim

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları el kitabı; portal, web sayfası, panolar, eğitimler ve toplantılar yardımıyla tüm çalışanlara ve ilgili  paydaşlara duyurulur.

Askaynak, şeffaflık politikası çerçevesinde çevresel etkilerini, uygulamalarını, sağlık ve güvenlik olaylarını dış çevrelerle paylaşmayı benimsemiştir. İlgili açıklamaları yapmak/yaptırmak Genel Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Dış çevreden/tüm paydaşlardan gelen şikayetler, talepler Genel Müdürün bilgisi dahilinde kayıt altına alınır ve gerekleri yerine getirilir.


Hemen Teklif Al