Basında Biz

Robotik Otomasyonlar Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Robotik otomasyon sistemleri ile ilgili doğru bilinen yanlışları 10 maddede sizler için toparladık.

Detaylı Bilgi »


Yeni Kaynak Uygulamaları İçin Cesaretimiz Tam

Eczacıbaşı grup şirketi olan Askaynak, Türkiye’de kaynak prosesinin pazar liderliğini üstleniyor. Askaynak Kontrol Sistemleri Müdürü Ahmet Samim Karkın: “Askaynak’ın derin kaynak bilgisi ve tecrübesi var. Bu bize daha önce yapmadığımız kaynak uygulamalarını realize etme konusunda cesaret veriyor. Çünkü standart iki malzemeyi birleştirme kaynağı atmak, sektördeki çoğu entegratör firmanın pratik ettiği bir şey” diyor.

Detaylı Bilgi »


Kaynak Prosesinde Dünya Lideri Olmaya Aday

Lincoln Electric’in gücüyle beraber, en zor kaynak uygulamalarına çözümler sunabilecek birikime ve kabiliyete sahip Askaynak, 2002 yılından beri robot ve otomasyon sistemleri entegre eden SYS-RT firmasını bünyesine kattı. Hem iç piyasada hem de dış piyasada; Rusya, Orta Doğu, Afrika, Asya gibi birçok bölgede aktif olarak çalıştıklarını ifade eden Askaynak Ürün Yöneticisi Mehmet Öztürk, soruları yanıtladı.

Detaylı Bilgi »


Küresel Rekabet Gücünü Robot Teknolojileri İle Arttıracağız

Sektörünün lider ve geleceğe yön kuruluşu Askaynak Automation, farklı sektörlerdeki müşterilerinden gelen farklı otomasyon taleplerine uzun yıllardır akıllı, kazançlı, sürekliliği olan çözümler sunuyor.

Detaylı Bilgi »


Robot Sonrası Karlılık İstihdamı Etkiliyor

Robot otomasyon yatırımları sonrasında işletmelerdeki çalışan sayısı azalıyor ancak işletmenin robotlardan elde ettiği karlılık sayesinde daha fazla yatırım yapma şansı elde ediliyor. Bu sayede de daha fazla kişi istihdam edebilme imkanı doğuyor. Askaynak Ürün Yöneticisi Mehmet Öztürk, robot otomasyon sistemleri yatırımlarının istihdamı azaltmanın aksine, nasıl arttırdığını dergimiz için anlattı.

Detaylı Bilgi »


Robot Otomasyon Sistemlerine Yönelik Yatırımlar İstihdamı Arttırıyor

Hem dünyada, hem de Türkiye’de firmaların yaşayabilmesi ve gelişebilmesi için sürdürülebilir rekabetin sağlanması çok önem taşıyor. Bunu da katma değeri yüksek ürün üretimi, nitelikli personel istihdamı ve minimum işletme giderleri ile gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Başta sanayi olmak üzere tüm firmaların teknolojiyi odaklarına alması da ayrıca önem taşıyor.

Detaylı Bilgi »


Robot Sayısı Hızla Artıyor

Dünyada 4'üncü sanayi devriminin eşiğindeyiz. Robotlar, bu devrimin üzerinde yükseleceği ana sütunlardan biri. Dünyada halihazırda yaklaşık 1 milyon robotun olduğu söyleniyor. 2018'e kadar yaklaşık 1,3 milyon robotun daha bu rakama ekleneceği tahmin ediliyor. Ülkemizdeki robot sayısı ise 5-6 bin civarında. Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak Genel Müdürü Ahmet Sevük, robotların üretimdeki rolünü ve geleceğini anlatıyor.

Detaylı Bilgi »


Robot Teknolojisini Öğrenmenin Yaşı Yok

Her ne kadar robot otomasyon sistemlerinin sanayide yer alması uzun zaman gerektirse de, robot teknolojisini öğrenmenin, yaş ilerlemesi ile beraber hiç zor olmadığını, aksine bunun yıkmamız gereken bir ön yargı olduğunu söyleyebiliriz.

Detaylı Bilgi »


Robotta Vitesi Yükseltmeliyiz

Sanayide robot kullanımı giderek artıyor ama Türkiye'nin Almanya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelere yetişmesi için daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Askaynak gibi köklü kuruluşların bu alandaki hedefleri çok iddialı...

Detaylı Bilgi »


KSG Makina Askaynak Robotlarından Memnuniyetini Dile Getiriyor

ST Robot Yatırımları Dergisi’nde yer alan “Sürdürülebilir Kaliteyi Robotlarla Sağlıyoruz” başlıklı haberde KGS Makina Yeni Projeler Müdürü Mehmet Orcan Askaynak robotlarını kullandıklarını ifade ederek, memnuniyetini dile getiren yorumlarını paylaşıyor.

Detaylı Bilgi »


Askaynak Automati̇on, Robot Yatırımları İçi̇n Hi̇be Programlarına Di̇kkat Çekiyor

Türkiye’nin Önde Gelen Otomasyon Ve Robot Sistemleri Geliştiricisi Askaynak Automation, Kurumsal Gücü Ve Önemli Sektörlerde Ortaya Koyduğu Otomasyon Ve Robot Projeleri İle Edindiği Tecrübeyi Bu Alanlarda Yatırım Yapacak Şirketlerle Paylaşıyor.

Detaylı Bilgi »


Askaynak Robotik Otomasyon Alanında Büyümek İstiyor

Kaynak alanında otomasyona odaklanan Askaynak; kaliteli, verimliliği arttıracak, yenilikçi ürünleri pazara sunuyor.

Detaylı Bilgi »


Vitra'nın İlk Yerli Robotik Otomasyon Hattını Kurduk

Vitra Haberimiz ST Otomasyon dergisinde çıktı: Eczacıbaşı-Lincoln Electric Askaynak olarak, Vitrifiye sektöründe faaliyet gösteren topluluk kuruluşumuz Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP) ile önemli bir projeye imza atmanın mutluğunu yaşıyoruz.

Detaylı Bilgi »


TEKNOLOJİ TIRSAN TREYLERİN EMRİNE GİRİYOR

Treylerde teknolojik dönüşümü başlatan ve Endüstri 4.0 prensipleri doğrultusunda yatırımlar yapan Tırsan kullandığı Askaynak marka robotik sistemlerle üretimde verimlilik ye kapasite artışı yakaladı. İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile çevreci duruşuyla sektöre örnek olan Tırsan, Askaynak otomasyon sistemleri ile verimliliğini de artırdı. Tırsan'ın nakliyecilere sağladığı destek sektörün geleceğine ışık tutarken firmaların sürdürülebilirlik yarışında da en büyük destekçisi oluyor.

Detaylı Bilgi »Hemen Teklif Al

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Kişisel verileriniz, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin hangi yöntemle elde edildiği, hangi amaçla işlendiği, kimlere hangi amaçlarla aktarıldığı ve veri sahibi olarak kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklara ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;
 • Şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası kapsamında;
  • Sizlerle kurulan sözleşmelerin ifası ve sizlerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
  • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
  • Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
  • Dışarıdan danışmanlık gibi hizmetlerin alımına yönelik faaliyetlerin takibi, planlanması ve icrası,
  • Sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik süreçler ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası kapsamında;
  • Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,
  • Sizlere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
  • Ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası kapsamında;
  • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
  • Sizlerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Sözleşme ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi kapsamında;
  • Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
  • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ile hukuki yükümlülüklerin ifasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında;
  • Şirket faaliyetlerinin, şirket politikalarına, yönergelerine, ana sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine yönelik organizasyonel yapılanmanın, takibin ve çalışmaların planlanması ve icrası,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası,
  • Şirketin iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,
  • Verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi,
  • Şirketin veya Şirketin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin ticari güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi
gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına , tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ortamlarda, elektronik ortamlarda, e-posta aracılığıyla veya telefon aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebep Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin süreçlerin yerine getirilmesidir.

4.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOSB, 2. Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirtilen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgilere; www.askaynakautomation.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından; tarafıma reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sunulması amacıyla 6698 sayılı Kanun kapsamında özel nitelikli kabul edilmeyen kişisel verilerimin işlenmesini ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. başta olmak üzere Eczacıbaşı Topluluk Şirketleriyle, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

haklarına sahiptir. Bahsi geçen talepler, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne TOSB, 2.Cadde, No:5, Şekerpınar, Çayırova, Kocaeli adresi üzerinden yazılı olarak iletilebilecektir.